rosa-fdv.png

FDV-bygg

 • Arbeidsordrer og rutiner

 • Digital brannbok

 • Vedlikeholdsplan/tiltaksplan

 • Arkiv for FDV-dokumentasjon

 • Renhold

 • Utleie


 
rosa-ik.png

IK-bygg

 • Internkontrollsystem for bygningseiere

 • Oppdatert sjekkliste på HMS-krav

 • Lenker til lover og forskrifter

 • Instrukser til kontrolloppgaver

 • Tilstandsregistrering (NS 3424)

 • Tilstandsrapportering

 • App for mobil/nettbrett


 
rosa-bilapp.png

BilAppen

 • For offentlige og private foretak med egne kjøretøy

 • Få tilbakemelding om skader, feil og mangler

 • Foreta en umiddelbar vurdering av skade

 • Alt om bruk, tilstand og kjørelengde samlet digitalt, ett sted!

Ta kontakt for mer informasjon.