Tjenester

Våre tjenester

IK-bygg

 • Internkontrollsystem for bygningseiere
 • Oppdatert sjekkliste på HMS-krav
 • Lenker til lover og forskrifter
 • Instrukser til kontrolloppgaver
 • Tilstandsregistrering (NS 3424)
 • Tilstandsrapportering

 

IK-bygg tilleggsmodul

 • App for mobil/nettbrett
 • Rutiner for varsling via SMS og E-post
 • Forenklet skjema for brukere
 • Egne spørsmål

 

FDV-bygg

 • Arbeidsordrer og rutiner
 • Digital brannbok
 • Vedlikeholdsplan/tiltaksplan
 • Arkiv for FDV-dokumentasjon
 • Renhold
 • Utleie

 

BilAppen

 • For offentlige og private foretak med egne kjøretøy
 • Få tilbakemelding om skader, feil og mangler
 • Foreta en umiddelbar vurdering av skade
 • Alt om bruk, tilstand og kjørelengde samlet digitalt, ett sted!