NEW
GENERATION
COMMUNICATION

New Generation Communication tilbyr kundene IT-løsninger som er enkle å bruke, tidsbesparende, tilgjengelige og kostnadseffektive. 

Vi leverer i dag løsninger til over 130 norske kommuner og etater.

Vi har fokus på tilstedeværelse for våre kunder, og fører kontinuerlig tett dialog for å sikre at våre produkter løser og forenkler reelle utfordringer og arbeidsoppgaver våre kunder har.

Mange av våre kunder er også med på å videreutvikle produktene, og slik sikrer vi at produktene hele tiden skaper større verdi for alle våre kunder.

New Generation Communication AS ble stiftet i 2006. Vi har hele tiden hatt fokus på anvendelsen av mobile løsninger og Apps, og spesielt hvordan disse kan gjøre hverdagen enklere for ansatte i det offentlige og private bedrifter.

NEW
GENERATION
COMMUNICATION


New Generation Communication tilbyr kundene IT-løsninger som er enkle å bruke, tidsbesparende, tilgjengelige og kostnadseffektive. 

Vi leverer i dag løsninger til over 130 norske kommuner og etater.

Vi har fokus på tilstedeværelse for våre kunder, og fører kontinuerlig tett dialog for å sikre at våre produkter løser og forenkler reelle utfordringer og arbeidsoppgaver våre kunder har.

Mange av våre kunder er også med på å videreutvikle produktene, og slik sikrer vi at produktene hele tiden skaper større verdi for alle våre kunder.

New Generation Communication AS ble stiftet i 2006. Vi har hele tiden hatt fokus på anvendelsen av mobile løsninger og Apps, og spesielt hvordan disse kan gjøre hverdagen enklere for ansatte i det offentlige og private bedrifter.

Produkter

IK-bygg

 • Internkontrollsystem for eiendomsforvaltere.
 • Oppdatert sjekkliste på HMS-krav.
 • Tilstandsregistrering med trafikklys.
 • Tilstandsrapporter.
Les mer

IK-bygg tilleggsmodul

 • App for mobil/nettbrett.
 • Rutiner for varsling via SMS og E-post.
 • Forenklet skjema for brukere.
 • Egne spørsmål.
Les mer

FDV-bygg

 • Digital brannbok.
 • Arbeidsordrer og rutiner.
 • Vedlikeholdsplan/tiltaksplan.
 • Renhold.
 • Utleie.
Les mer

BilAppen

 • For offentlige og private foretak med egne kjøretøy.
 • Få tilbakemelding om skader, feil og mangler.
 • Foreta en umiddelbar vurdering av skade.
 • Alt om bruk, tilstand og kjørelengde samlet digitalt, ett sted.
Les mer

Ansatte

Daglig leder
Jonas Havord, MSc
Tel.: (+47) 40 20 36 26
jonas.havord@newgencom.com

Teknisk ansvarlig
Ivar Jørstad, Ph.D.
Tel.: (+47) 93 03 95 94
ivar.jorstad@newgencom.com

Kontorsjef
Kjersti Lier
Tel.: (+47) 99 53 34 45
kjersti.lier@newgencom.com

Senior systemutvikler
Vegard Gjuvsland
vegard.gjuvsland@newgencom.com

Salgssjef
Bernt Øvern
Tel.: (+47) 41 90 87 60
bernt.overn@newgencom.com

Systemutvikler
Magnus Åsrud
magnus.asrud@newgencom.com